• Kompleksowe usługi z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia, a także ochrony i monitoringu

  osiedli czy monitorowania systemów alarmowych, montażu i projektowania

  zintegrowanych systemów bezpieczeństwa oraz telewizji przemysłowej.

 • Kompleksowe usługi z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia, a także ochrony i monitoringu

  osiedli czy monitorowania systemów alarmowych, montażu i projektowania

  zintegrowanych systemów bezpieczeństwa oraz telewizji przemysłowej.

Ochrona

Ochrona fizyczna Warszawa

Oferta ochrony jaką proponujemy realizowana jest przez pracowników firmy POL-PATROL zgodnie z procedurami chronionego obiektu, których głównym celem jest sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem, a w szczególności ograniczenia swobodnego poruszania się osób nieupoważnionych a także zapobieganie włamaniom, kradzieżom i dewastacjom oraz ochroną osób w strefie dozoru. Zajmujemy się ochroną osób i mienia na terenie Warszawy. Realizujemy również zlecenia monitoringu osiedli czy obiektów w Warszawie a także montażem systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej.


ELEKTRONICZNY SYSTEM OBCHODÓW

 • Łączność wewnętrzna umożliwia sprawną wymianę informacji o stanie bezpieczeństwa obiektu między lokalnymi posterunkami ochrony.

 • Łączność zewnętrzna umożliwia sprawną wymianę informacji z Dyspozytorem POL-PATROLsecurity.

 • Elektroniczny system obchodów "Seven Guard".

 • System anty napadowy radiowy system powiadamiania alarmowego z interwencją załóg.

 • System TV dozorowej ulokowany w newralgicznych punktach obiektu.


KONTROLA PRACOWNIKÓW

 • Szybki przepływ informacji z obiektów chronionych do nadzoru Pol-Patrol powoduje, iż wszystkie niebezpieczne zagrożenia dla obiektu są szybko eliminowane.

 • Czterostoponiowa kontrola pracowników wykonujących zadania ochronne

 • Kontrolny

 • Inspektor nadzoru

 • Załoga interwencyjna

 • Dyspozytor POL-PATROL


DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

Zmiany jakie można zastosować w chronionym obiekcie to:

 • Minimalizacja do minimum obsady etatowej strażników

 • Wykorzystanie do maximum środków technicznych

 • Zwiększenie monitoringu wizyjnego

 • Zastosowanie kontroli dostępu

 • Montaż Systemów alarmowych w lokalach

 • Stworzenie lokalnego systemu monitoringu

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH W DUŻYM STOPNIU PRZYCZYNI SIĘ DO MINIMALIZACJI KOSZTÓW OCHRONY PRZY RÓWNOCZESNYM ZWIĘKSZENIU SIĘ BEZPIECZEŃSTWA W CHRONIONYM OBIEKCIE

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.