AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

POL-PATROL-security

ul. Wolska 75
01-229 Warszawa
+48 (22) 877-52-25
koncesja MSW
K-1488/93
L-1237/00
L-0156/09

zobacz mapę

Ochrona fizyczna Warszawa

Oferta ochrony jaką proponujemy realizowana jest przez pracowników firmy POL-PATROL zgodnie z procedurami chronionego obiektu, których głównym celem jest sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem, a w szczególności ograniczenia swobodnego poruszania się osób nieupoważnionych a także zapobieganie włamaniom, kradzieżom i dewastacjom oraz ochroną osób w strefie dozoru. Zajmujemy się ochroną osób i mienia na terenie Warszawy. Realizujemy również zlecenia monitoringu osiedli czy obiektów w Warszawie a także montażem systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej.

WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW

 • Łączność wewnętrzna umożliwia sprawną wymianę informacji o stanie bezpieczeństwa obiektu między lokalnymi posterunkami ochrony.
 • Łączność zewnętrzna umożliwia sprawną wymianę informacji z Dyspozytorem POL-PATROLsecurity.
 • Elektroniczny system obchodów "Seven Guard".
 • System anty napadowy radiowy system powiadamiania alarmowego z interwencją załóg.
 • System TV dozorowej ulokowany w newralgicznych punktach obiektu.

KONTROLA PRACOWNIKÓW

 1. Szybki przepływ informacji z obiektów chronionych do nadzoru Pol-Patrol powoduje, iż wszystkie niebezpieczne zagrożenia dla obiektu są szybko eliminowane.
 2. Czterostoponiowa kontrola pracowników wykonujących zadania ochronne
 • Kontrolny
 • Inspektor nadzoru
 • Załoga interwencyjna
 • Dyspozytor POL-PATROL

DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

Zmiany jakie można zastosować w chronionym obiekcie to:

 1. Minimalizacja do minimum obsady etatowej strażników
 2. Wykorzystanie do maximum środków technicznych
 • Zwiększenie monitoringu wizyjnego
 • Zastosowanie kontroli dostępu
 • Montaż Systemów alarmowych w lokalach
 • Stworzenie lokalnego systemu monitoringu

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH W DUŻYM STOPNIU PRZYCZYNI SIĘ DO MINIMALIZACJI KOSZTÓW OCHRONY PRZY RÓWNOCZESNYM ZWIĘKSZENIU SIĘ BEZPIECZEŃSTWA W CHRONIONYM OBIEKCIE

Formularz kontaktowy

: - :

© 2012 POL-PATROL.PL
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Web-Profit S.C.


Agencja ochrony fizycznej osób i mienia, ochrona i monitoring osiedli, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa - Pol-Patrol-Security, Warszawa, ul. Wolska 75